A/L Results

2019 අ.පො.ස. (උ/පෙළ) විභාගය

 

  විෂයය විභාගයට පෙනීසිටි සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සාමාර්ථය අසමත්
A B C S F
විද්‍යා විෂයයන් 1 භෞතික විද්‍යාව 265 229 31 41 90 67 36
2 රසායන විද්‍යාව 239 211 45 36 71 59 28
3 ජීව විද්‍යාව 70 63 11 16 17 19 7
4 සංයුක්ත ගණිතය 197 145 36 29 46 34 52
5 කෘෂි විද්‍යාව 9 4  -  2 1 1 5
වාණිජ්‍ය විෂයයන් 1 ආර්ථික විද්‍යාව 143 139 32 26 48 33 4
2 ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය 136 133 27 34 43 29 3
3 ගිණුම්කරණය 146 136 37 24 41 34 10
4 ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය 12 11 3 1 5 2 1
තාක්ෂණවේදය 1 ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය 27 27 3 5 13 6  - 
2 ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය 13 13  -  2 5 6  - 
3 තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව 40 40 3 7 10 20  - 
කලා විෂයයන් 1 සිංහල 29 15 3 1 5 6 14
2 බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය 6 2  -   -   -  2 4
3 ජන සංනිවේදනය 29 18 1 2 2 13 11
4 නර්තනය (දේශීය) 1 1  -   -   -  1  - 
5 නාට්‍ය හා රංග කලාව 4 4  -   -  1 3  - 
6 දේශපාලන විද්‍යාව 5 5 2 2 1  -   - 
7 තර්ක ශාස්ත්‍ර වි.ක්‍ර. 8 7 1 3 1 2 1
8 ඉතිහාසය (ඉන්දීය) 2 2 2  -   -   -   - 
9 සංගීතය (පෙරදිග) 5 5 2 1 1 1  - 
10 භූගෝල විද්‍යාව 5 4  -   -  3 1 1
11 ඉංග්‍රීසි 2 2  -   -  1 1  - 
12 ජපන් 1 1  -   -  1  -   - 
  1 ICT 63 60 7 14 27 12 3

2018 අ.පො.ස. (උ/පෙළ) විභාගය

  විෂයය විභාගයට පෙනීසිටි සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සාමාර්ථය අසමත්
A B C S F
විද්‍යා විෂයයන් 1 භෞතික විද්‍යාව 237 220 40 39 75 66 17
2 රසායන විද්‍යාව 222 206 46 33 61 66 16
3 ජීව විද්‍යාව 77 67 15 10 16 26 10
4 සංයුක්ත ගණිතය 166 116 41 15 20 40 50
5 කෘෂි විද්‍යාව 6 6 1  -  2 3  - 
6 ICT 21 21 2 7 7 5  - 
වාණිජ්‍ විෂයයන් 1 ආර්ථික විද්‍යාව 171 157 42 26 51 38 14
2 ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය 169 160 34 33 50 43 9
3 ගිණුම්කරණය 185 158 34 20 45 59 27
4 ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය 16 12 3 2 2 5 4
5 ICT 20 20 1 5 12 2  - 
කලා විෂයයන් 1 සිංහල 45 30 2 6 10 12 15
2 බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය 8 4  -  1 1 2 4
3 චිත්‍ර 2 2 1  -  1  -   - 
4 ජන සංනිවේදනය 20 15 1 2 5 7 5
5 කෘෂිකර්මය 4 2  -   -  1 1 2
6 නාට්‍ය හා රංග කලාව 5 3 1 1  -  1 2
7 දේශපාලන විද්‍යාව 6 6  -  1 3 2  - 
8 තර්ක ශාස්ත්‍ර වි.ක්‍ර. 8 8 2 3 2 1  - 
9 ඉතිහාසය 6 6 2 1 1 2  - 
10 නර්තනය (සිංහල) 1 1  -   -   -  1  - 
11 භූගෝල විද්‍යාව 12 11 4 1 4 2 1
12 පෙරදිග සංගීතය 2 2 2  -   -   -   - 
13 ICT 10 8  -  1 5 2 2

2017 අ.පො.ස. (උ/පෙළ) විභාගය

  විෂයය විභාගයට පෙනීසිටි සංඛ්‍යාව සාමාර්ථය අසමත් සමත් සංඛ්‍යාව
A B C S F
ජීව විද්‍යාව 1 භෞතික විද්‍යාව 66 10 8 23 22 3 63
2 රසායන විද්‍යාව 67 11 8 28 17 3 64
3 ජීව විද්‍යාව 67 10 12 25 16 4 63
4 කෘෂි විද්‍යාව 1  -   -  -  1 0 1
ගණිතය 1 භෞතික විද්‍යාව 171 15 26 52 65 13 158
2 රසායන විද්‍යාව 171 12 18 57 53 31 140
3 සංයුක්ත ගණිතය 171 35 16 32 31 57 114
පොදු 1 භෞතික විද්‍යාව 13  -   -  11 1 1 12
2 සංයුක්ත ගණිතය 13  -   -   -  4 9 4
3 ICT 13  -  2 9 2  -  13
වානිජ්‍ය 1 ආර්ථික විද්‍යාව 144 46 22 33 31 12 132
2 ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය 138 30 27 41 31 9 129
3 ගිණුම්කරණය 141 55 24 32 20 10 131
4 ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය 2  -  2  -  0 0 2
කලා 1 සිංහල 41 2 11 11 14 3 38
2 බෞද්ධ ශිෂ්ඨාචාරය 3  -   -  2 1  -  3
3 චිත්‍ර 2 1  -  1  -   -  2
4 ජන සංනිවේදනය 17  -  1 7 8 1 16
5 කෘෂිකර්මය 3  -   -  1  -  2 1
6 නාට්‍ය හා රංග කලාව 5  -  1 2 1 1 4
7 දේශපාලන විද්‍යාව 16 4 2 10  -   -  16
8 තර්ක ශාස්ත්‍ර වි.ක්‍ර. 8  -   -   -  3 5 3
9 ඉතිහාසය 17 1 3 7 5 1 16
10 නර්තනය (සිංහල) 1  -   -   -   -  1 0
11 භූගෝල විද්‍යාව 3 2  -   -  1  -  3

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.